EN
GÖKADA (GALAKSİ) TİPLERİ

GÖKADA (GALAKSİ) TİPLERİ

Bir gökada, büyük miktarda gazın, tozun ve milyarlarca yıldızın kütle çekimi ile bir arada kalması ile oluşur. Bütün gökadalar bu sayılanlardan meydana gelir. Değişik olan ise şekilleri ve büyüklükleridir.

 

Spiral Gökadalar

Spiral Gökadalar büyük rüzgâr güllerine benzerler. Rüzgâr gülünün kanatları olan yıldızlar, büyük miktarda gaz ve tozdan meydana gelmiştir.  Toz ve gaz yeni yıldızların oluşturmak için ana maddelerdir.Genç yıldızlar, yaşlı yıldızlardan daha sıcak yanarlar. Bu yüzden spiral gökadalar evrendeki en parlak gökadalardır. Tüm gökadaların yaklaşık %20’si spiral gökadadır. Evimiz olan Samanyolu gökadası spiral gökadalara en güzel örneklerdendir.


Kaynak: NASA


Kaynak: NASA


Kaynak: NASA

Eliptik Gökadalar

Eliptik Gökadalar basık daire veya elips şeklindedirler. Bazı elips gökadalar diğerlerinden daha çok basık bir görünüme sahiptir. Bir tanesi nerdeyse mükemmel daire şeklindeyken diğeri uzun ve düz görünebilir.Eliptik gökadalar çoğunlukla yaşlı yıldızları içerir ve bu yüzden spiral gökadalar kadar parlak değillerdir. Ayrıca bu tür gökadalar az miktarda gaz ve toz içerir. Eliptik gökadalar, gözlenen gökadalar arasında en çok karşılaşılanı ve en büyük olanlarıdır. Evrendeki gökadaların yaklaşık %60’ı eliptik gökadadır.


Kaynak: NASA

Düzensiz Gökadalar

Adlarının belirttiği gibi herhangi ortak bir şekle sahip olmayan gökadalarıdır. Düzensiz gökadalar, gözlenen gökadaların arasında en ufak olanlarıdır. Bunun yanında bu tür gökadalar çok parlak olabilir. Spiral gökadalar gibi gaz, toz ve genç yıldızlar içerebilir. Düzensiz gökadalar, tüm gökadaların yaklaşık %20’sini oluştururlar.


Kaynak: NASA


Kaynak: NASA

Kaynak: NASA