EN
BULUTSU (NEBULA) NEDİR?

BULUTSU (NEBULA) NEDİR?

.

Bir bulutsu uzayda bulunan dev toz ve gaz bulutudur. Bazı bulutsular süpernova olarak ölen yıldızların açığa çıkardığı gaz ve toz tarafından meydana gelir. Diğer bulutsular da yeni yıldızların oluştuğu bölgelerde bulunurlar. Bu sebepten dolayı bazı bulutsulara “yıldız oluşum yerleri” adı verilir.


Kartal Bulutsusunu oluşturan toz ve gaz bulutları. Bu yaratılışın sutünları olarak adlandırılan bölge bulutsunun aktif olarak yıldız oluşturan bölgesidir. (Kaynak NASA)

Bulutsuların İçinde Yıldızlar Nasıl Oluşur?

Bulutsular çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşurlar. Bulutsuların içerisindeki gazlar ve tozlar seyrek biçimdedir. Fakat kütle çekimi yavaş yavaş toz ve gaz parçacıklarını çekmeye başlar ve bu parçalar birleşip büyüdükçe kütle çekimleri artar. Daha sonra bu birleşen parçalar o kadar büyük hale gelirki kendi kütle çekimi altında göçer ve bu göçme bulutun merkezindeki materyalin ısınmasına yol açar. Bu sıcak merkez ise bir yıldızın başlangıç safhasıdır.


Carina Bulutsusunun bir fotoğrafı. Fotoğrafta gözüken pembe bulutların içindeki ufak noktalar yeni oluşmuş yıldızlardır.

Bulutsular Nerededir?

Bulutsular yıldızlar arasında kalan uzayda yer alırlar. Dünya en yakın bulutsunun adı Helix Bulutsusudur. Helix bulutsusu Güneş’e benzeyen ölmüş bir yıldızın kalıntısıdır. Dünya’dan yaklaşık olarak 700 ışık yılı uzaktadır.


Göze benzeyen şekliyle Helix Bulutsusu

Kaynak: NASA