EN

Uzay Teknolojileri

Uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dâhil uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak veya yaptırmakla görevli olan kuruluştur.

Projeler

Projeler

Projeler

TUA, ulusal düzeyde yürütülen ve yürütülmekte olan astronomi, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemektedir.

Yürütülen Projeler
Diğer Projeler

Bu alanda ülkemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmekte olan, Türkiye Uzay Ajansının uhdesinde olmayan, diğer kurum ve kuruluşlarımızın yürüttüğü projeler yer almaktadır.