EN
UTAS-R
Yürütülen Projeler

UTAS-R

Yerli atomik saate uzay tarihçesi kazandırılması

Konumlama uydularında kullanılmak üzere laboratuvar tipi ilk milli ve yerli Rubidyum tabanlı atomik saatini üretmeyi başaran TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Türkiye Uzay Ajansı arasında atomik saatin uzay kalifiye hale getirilmesi ve tarihçe kazandırılması için gerçekleştirilen bir projedir.

TÜBİTAK UME tarafından üretilen atomik saatin öncelikle uzay ortamına uygun bir hale dönüştürülmesi, ardından da uzaya gönderilerek gerçek uzay ortamında test edilmesi gerçekleştirilecektir. Ayrıca geliştirilecek optik atomik saatlerle birlikte ülkemizin ulusal zaman ölçeğinin mevcut doğruluğu yüz kattan fazla arttırılmış olacak. Optik saat kullanımının başta saniyenin ve temel fiziksel sabitlerin yeniden tanımlanması olmak üzere konumlama (navigasyon), hızlı haberleşme, elektronik imza, yeni nesil radar sistemleri, mühendislik ürünlerinin geliştirilmesi, relativistik jeodezi, kuantum bilgisayar ve benzeri pek çok alanda yeniliğe öncü olacağı öngörülmektedir.