EN
MAKİNELERLE NASIL KONUŞURUZ?

MAKİNELERLE NASIL KONUŞURUZ?

Sayı sistemimizde normalde ondalık gösterim “Decimal” kullanırız. "Deci-" 10 anlamına gelir. Ondalık gösterim 10 basamak kullanır:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Makinelerle konuşmak için kullandığımız dile ikili notasyon yani  “binary” denir. "Bi-" iki demektir. İkili gösterim yalnızca iki basamak kullanır:

0 1

İkili bir mesajda taşınan bilgilerin geri kalanı, 0'ların ve 1'lerin konumuna bağlıdır. Bu ondalık gösterime benzer.

Örneğin; ondalık gösterimde 126 ve 621 sayıları arasında büyük bir fark olduğunu biliyoruz. Bunu nasıl biliyoruz? Çünkü rakamlar (yani 6, 2 ve 1) farklı konumlardadır. Bu konumlar genellikle "basamak değeri " olarak adlandırılır.

İkili sayılarda nerdeyse aynı şekilde çalışır. Her bir basamak değeri konumunun ne kadar değerli olduğunu bulmak için, en soldan 1 ile başlayarak her bir basamak sola gittiğinizde kaçıncı basamaktaysanız o kadar 2 ile çarparsınız (Örneğin; 4.basamakta 2x2x2x2 olur). Örneğin; 10110101 ikili sayısını şu şekilde okursunuz: