EN
UZAYIN BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANIMI KOMİTESİ (COPUOS) BİLİMSEL VE TEKNİK ALTKOMİTE 57. OTURUMU

UZAYIN BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANIMI KOMİTESİ (COPUOS) BİLİMSEL VE TEKNİK ALTKOMİTE 57. OTURUMU

Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi (COPUOS) Bilimsel ve Teknik Altkomite 57. Oturumu (STSC 2020) yapıldı.

Merkezi Avusturya’nın Başkenti Viyana’da bulunan Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi’nin (UNOOSA) merkezi yürütme komitesi olan Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi’nin (COPUOS) Bilimsel ve Teknik Altkomite 57. Oturumu (STSC 2020) 3-14 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılmıştır.  Türkiye Uzay Ajansı’ndan uzmanların da katılım sağladığı toplantılarda 76 ülkeden gelen katılımcılar, Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen uzay uygulamaları, ülkelerin kendi veya ortaklıklarla yürüttükleri uzay projeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yürütülen uzay çalışmaları hakkındaki görüş ve önerilerini sunmuşlardır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırma Enstitüsü (UNIDIR) ve Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) gibi önemli uluslararası kuruluşlarda toplantıda yer almıştır.