EN
AB UZAY PROGRAMI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI

AB UZAY PROGRAMI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI

Avrupa Birliği Uzay Programı Çalışma Grubu 1. Toplantısı Yapıldı.

Türkiye, AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında Birlik politikaları ile ilgili işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan Birlik Programları ve Ajanslarına katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile her bir Birlik Programı için Çalışma Gruplarının oluşturulmasına karar verilmiştir. AB’nin üzerinde çalıştığı yeni Birlik Programlarından biri de Avrupa Uzay Programı’dır. AB, 2021-2027 yılları için Avrupa Uzay Programını ortaya koyarken bir yandan da farklı kurum ve kuruluşlar kaynaklı uzay alanındaki görev ve faaliyetlerin karmaşıklığını azaltmayı ve birçok görevi bünyesinde bulunduracak bir Avrupa Uzay Programı Ajansı (EUSPA) oluşturmayı hedeflemektedir. Kurulan çalışma grupları ile ülkemizin AB Programlarına katılımına ilişkin karar sürecinin doğru ve katılımcı bir perspektifle yönlendirilebilmesi ve AB Programları Kuruluna sunulmak üzere her bir program için özet bir Çalışma Grubu Raporu hazırlanması amaçlanmaktadır. 
Avrupa Birliği Uzay Programının ilk çalışma grubu toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi temsilcilerinin katılımıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinesinde çevrimiçi ortamda 30 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıda, tüm katılımcı kurum temsilcilerinin olumlu görüşleri dahilinde AB Uzay Programının çalışma grubu sürecine ilişkin koordinatör kurumun Türkiye Uzay Ajansı olmasına karar verilmiştir. Ülkemizin AB Uzay Programına katılımı değerlendirilerek Çalışma Grubu Raporunun hazırlanmasına ve söz konusu raporun katılıma ilişkin nihai kararı verme yetkisine sahip AB Programları Kurulu’na sunulmasına ilişkin kararlar alınmıştır.