EN
AB UZAY PROGRAMI ÇALIŞMA GRUBU İKİNCİ TOPLANTISI

AB UZAY PROGRAMI ÇALIŞMA GRUBU İKİNCİ TOPLANTISI

Avrupa Birliği Uzay Programı Çalışma Grubu 2. Toplantısı Yapıldı.

2021-2027 dönemi AB Uzay Programı çalışma grubunun ikinci toplantısı çevrimiçi ortamda Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı koordinesinde yapılmıştır. Toplantıda 20 Kurum/Kuruluşu temsilen 39 katılımcı yer almıştır.
Katılımcılara AB Uzay Programı ve ülkemizin uzay tarihçesi hakkında bilgiler verilmiş, bu tür programlara üyeliğin özellikle sivil projeler için önemli olduğu belirtilmiştir. Sonrasında AB Uzay Programına ülkemizin katılıp katılmamasına yönelik nihai kararı verecek olan AB Programları Kurulu’na sunulmak üzere Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı koordinesinde hazırlanan AB Uzay Programı Çalışma Grubu Raporu’na girdi oluşturmaya ilişkin kurum görüşleri katılımcılardan alınmıştır.