EN
KORAH
Yürütülen Projeler

KORAH

Türkiye'nin Kozmik Radyasyon Haritası

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) koordinesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) iş birliği ile gerçekleştirilecek olan projede Türkiye'nin kozmik radyasyon haritasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Hava yolu taşımacılığında görev yapmakta olan uçuş ekibi ve yolcular tarafından alınan kozmik radyasyon miktarlarının tespit edilmesi hedefiyle, farklı rota ve irtifalarda gerçek zamanlı özel test uçuşları gerçekleştirilecektir.
Proje kapsamında; proton (p), nötron (n), alfa (α), beta (β), gama (γ), UV ve Kozmik X-ışınlarının nicel olarak ölçümü yapılacak, kozmik radyasyon özelinde edinilen veriler ile uzay ve sivil havacılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere yerli-milli kozmik radyasyon modeli geliştirilecek, uzay ve sivil havacılık odaklı ulusal kozmik radyasyon ağı-haritası oluşturulacaktır.