EN
eXTP
Yürütülen Projeler

eXTP

Artırılmış X-Işını Zamanlama ve Polarimetri Uydusu Projesi

“Artırılmış X-Işını Zamanlama ve Polarimetri” (The Enchanced X-Ray Timing and Polarimetry-eXTP), evrendeki en ilginç ve en şiddetli parlamaları yapan gökcisimlerini (kara delikler, nötron yıldızları, gama ışını patlamaları) tespit edebilen, dev gözlem aletleri ile bu gökcisimlerinin fiziğini hem tayfsal, hem zamansal ve aynı zamanda polarimetrik olarak araştırabilen bir X-Işını Uydusu projesidir. Uluslararası eXTP konsorsiyumu, Çin Bilimler Akademisi, üniversiteler, Avrupa Uzay Ajansı ve uluslararası ortaklıklar kapsamında diğer büyük kurumlardan oluşmaktadır.

Türkiye, teknik olarak Avrupa Uzay Ajansı’nın sorumluluğunda olan Geniş Alan İzleme (Wide Field Monitor – WFM) bileşenine katkı sağlayacak, Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK UZAY işbirliğiyle, sistemin uygulama kodunu yazacaktır. 
Türkiye Uzay Ajansı,  projenin yürütülmesinde kurumlarımıza uluslararası çerçevede destek olmakta ve projenin Türkiye ayağının fonlayıcısı konumundadır.

Yapılacak çalışmalar ile birlikte eXTP uydusunda hem bilimsel hem teknik olarak Türk bilim insanlarının ve mühendislerinin var olması sağlanacak, Türkiye’de yüksek enerji gökbilimi alanında çalışan tüm bilim insanlarına eXTP uydusunun yetenekleri tanıtılacak ve kendi araştırma alanlarında kullanmalarının yolu açılacaktır.