EN

“KARASAL OLMAYAN ŞEBEKELER KAPSAMINDA LEO HABERLEŞME UYDU SİSTEMLERİ” RAPORU HAZIRLANDI

Haberleşme teknolojileri ülkemiz için her zaman öncelikli alanlar arasında yer almıştır. 90’lı yılların ortalarından itibaren bu kapsamda çalışmalar gerçekleştirilmiş, öncelikle tedarik yoluyla haberleşme uydularına sahip olan ülkemiz artık kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen ülkeler arasında yer almaktadır.
 

Gelişen teknolojiler ile birlikte Dünya’da Yer Sabit Yörünge’deki (GEO) büyük haberleşme uydularına ilave olarak Alçak Dünya Yörüngesi’nde (LEO) haberleşme görev yüklü daha küçük uydulardan oluşan uydu takımlarına yönelik bir eğilim gözlenmektedir. Hazırlanan Milli Uzay Programı ile uzay teknolojileri alanında kabiliyetlerini daha ileri taşıyarak Dünya’da söz sahibi olmayı hedefleyen ülkemiz açısından LEO Haberleşme Uydu Sistemlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmesi de kaçınılmaz olmuştur.

Bu kapsamda, Türkiye Uzay Ajansı Uzay Sistemleri ve Araçları Daire Başkanlığı koordinasyonuyla ilgili sektörden ülkemizin on sekiz kurum ve kuruluşunun katılımı ile LEO Haberleşme Uydu Sistemlerine ilişkin Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak konunun bir bütün olarak ve detaylıca ele alınabilmesi amaçlarıyla Karasal Olmayan Şebekeler Teknik Çalışma Grubu altında, “Teknoloji Geliştirme ve Uygulamaları Çalışma Grubu” ve “Regülasyonlar, Standartlar ve Güvenlik Çalışma Grubu” oluşturulmuş; küresel gelişmeler, konu ile ilgili tarihsel gelişim, teknoloji, hukuk ve güvenliği ilgilendiren hususlar ortaya konarak ve konuyla ilgili olarak fırsatlar, imkanlar, riskler, tehditler ve ülkemiz ihtiyaçlarını da içeren ve konu ile ilgili bir kaynak olması planlanan “Karasal Olmayan Şebekeler Kapsamında LEO Haberleşme Uydu Sistemleri” raporu hazırlanmıştır. 

“Karasal Olmayan Şebekeler Kapsamında LEO Haberleşme Uydu Sistemleri” raporunun konu ile ilgili olarak ülkemizin mevcut durumu, potansiyeli ve ihtiyaçlarını yansıtması hedeflenmiş ve gelecekte bu kapsamda yapılacak çalışmalara bir temel oluşturması amaçlanmıştır.   

Söz konusu rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Karasal Olmayan Şebekeler Kapsamında LEO Haberleşme Uydu Sistemleri Raporu

 

Benzer Haberler