EN
GEZEGENLERİN BOYUT KARŞILAŞTIRMASI

GEZEGENLERİN BOYUT KARŞILAŞTIRMASI

Gezegen genel tanımıyla, yıldız etrafında bir yörünge izleyen gök cisimlerine denir. Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından yapılan tanımlamaya göre, Güneş Sistemi’mizde 8 adet gezegen bulunuyor. Bunlar; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür.

Bir gök cisminin gezegen olarak tanımlanabilmesi için 3 kural geçerlidir. Bunlar;


1. Kendi kütle çekimi sayesinde küresel yapı oluşturacak kadar ağır olmalıdır.
2. Termonükleer füzyona sebebiyet vermeyecek kadar da hafif (bir yıldıza göre) olmalıdır.
3. Çevresini gezegen oluşumundan kalan gaz ve tozlardan temizlemiş olmalıdır.


Güneş Sistemimizde gezegenler 2 alt kategoriye ayrılıyor. Bunlar;


• Karasal Gezegenler (Merkür, Venüs, Dünya, Mars)
• Gaz Devi Gezegenler (Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün)
Gaz devi gezegenler, karasal gezegenlere oranla daha büyüklerdir.
Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter, en küçük gezegeni ise Merkür’dür.

Etkinliğin Amacı

Gezegenlerin boyutlarının karşılaştırılması.

Yapılışı

• 2 sayfanın çıktısı alınır.
• Çıktısı alınan gezegenlerin boyutları karşılaştırılır.
• Gaz gezegenlerin karasal gezegenlere oranla ne kadar büyük olduğuna bakılır.